Kompleks apartamentów FOKSAL 13/15 w Warszawie

  • system BMS, wizualizacja graficzna pracy urządzeń i systemów
  • integracja central wentylacyjnych za pomocą  protokołów komunikacyjnych
  • integracja urządzeń technicznych za pomocą  protokołów komunikacyjnych
  • monitorowanie stanów awaryjnych urządzeń i systemów
  • zdalny odczyt liczników mediów odbiorów administracyjnych i lokali mieszkalnych
Call Now Button