Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej

  • wizualizacja graficzna systemu sterowania oświetleniem 
  • sterowanie oświetleniem basenu, boiska, części ogólnych w standardzie KNX
Call Now Button